Sözlükte "sırma" ne demek?

1. Altın yaldızlı ya da yaldızsız ince gümüş tel.
2. Rütbe gösteren şerit.
3. Sırmadan yapılmış ya da sırma gibi olansırma

İlgili olabilecek başlıklar

Sırmakeş nedir?
Sırma saç nedir?